Kommunikation tager ofte udgangspunkt i, hvordan produktet skal se ud. Hos Goosmann Communication & PR starter vi med indholdet og strategien bag. Kun på den måde bliver den grønne tråd skabt mellem afsender og modtager. Jeg arbejder med 6 trædesten i services og løsninger:

  • Strategien: potentialet → ønsket position i marked / omdømme → strategioplægget → handlingsplanen → implementeringen = oplevet god kommunikation
  • Ledelsens kommunikation: ledelsens kommunikation → issues management → krisekommunikation → personlig kommunikation = oplevet troværdighed og engagement
  • Finansiel helhedskommunikation: → finance data → market position → business intelligence → stakeholders → CSR → Risk = transparancy
  • Forandringskommunikation: delstrategi for større forandringer → intern kommunikation → forankring af forandringer → shareholder og stakeholder kommunikation → walk the talk = oplevet accept og forståelse
  • PR: pressehåndtering → corporate PR → events = oplevet synlighed
  • Kurser og coaching: medietræning → personlig træning og gennemslagskraft → kick off kommunikation → præsentationsteknik = oplevet viden

Jeg skræddersyr kommunikationsløsningerne efter behov og udfordringer til priser, der afspejler løsningernes omfang – vores kunder betaler ikke for løsninger, de ikke har brug for. Jeg kalder det fairplay, når jeg udarbejder et tilbud og til sidst sender en faktura.